1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14. sjednica SO Trnovo zakazana za 06.mart

Predsjednik Skupštine opštine Trnovo Behija Mulaosmanović zakazala je 14.sjednicu za 03.dmart 2015.godine i predložila sljedeći dnevni red: » Opširnije...

Obavještenje iz Javnog fonda za dječiju zaštitu RS

  Javni fond za dječiju zaštitu RS objavio je 02.februara 2015.godine konkurse u vezi projekta „Socijalizacija djece RS-2015.godine“ i to za izbor najpovoljnijih ustanova i organizacija (kao i podnošenje zahtjeva roditelja staratelja), te izbor vaspitača za realizaciju projekta.Konkursi su otvoreni mjesec dana završno sa 03.martom 2015.godine.

» Opširnije...

Obavještenje

Obavještavaju se vlasnici bespravno izgrađenih objekata na području Opštine Trnovo da rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata ističe dana 24.05.2015. godine, shodno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj : 40/13). » Opširnije...

Obilježena školska slava

Školsku slavu Savindan, koja se proslavlja u čast Svetog Save - utemeljivača obrazovanja i prvog srpskog arhiepiskopa, obilježila je i Osnovna škola “Trnovo” » Opširnije...

Opština povodom školske slave uručila poklone školi

Povodom školske slave “Svetog Save” načelnik opštine poklonio je Osnovnoj školi “Trnovo” fotomonografiju “Ratni album 1914-1918” autora Andra Popovića, kao i računar sa laserskim štampačem. » Opširnije...

Realizovan projekat upravljanja čvrstim otpadom

Opština Trnovo dobila je novo namjensko vozilo za odvoz smetlja, vrijedno 116.000,00 KM koje je donirala švedska organizacija za međunarodni razvoj ( SIDA) u okviru regionalnog ekološkog projekta upravljanja čvrstim otpadom, čiji je i realizator. » Opširnije...

Saopštenje povodom negativnog revizorskog izvještaja Opštine Trnovo

 Povodom objavljivanja izvještaja o reviziji finansijskog izvještaja Opštine Trnovo za 2012.godinu od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i izražavanja negativnog mišljenja glavnog revizora, ovim putem načelnik opštine, Nenad Mišović obratio se sa sljedećim saopštenjem :

» Opširnije...
Previous
Sledeća
Imamo 3 gostiju na mreži

PDFŠtampaEl. pošta


U međuplaninskom prostoru Bosne i Hercegovine, južno od Sarajeva, smještena je opština Trnovo, čija površina iznosi oko 138 km², gdje prema poslednjim procjenama živi 3150 stanovnika.
Na zapadnom dijelu nalazi se planina Bjelašnica(2067 m), na južnom Treskavica (2088 m) i sjeveroistočnom Jahorina (1913 m).

Samo urbano područje Trnova karakteriše izdužen oblik, položen u pravcu sjever-jug, smješteno je u aluvijalnom proširenju rijeke Željeznice, a proteže se od naselja Tošića i Širokara na jugu do ulaza u kanjonski dio kojim je Trnovo na sjeveru odvojeno od FBiH.
Dužina urbanog područja iznosi oko 4,3 km, a njegova prosječna širina je oko 1,3 km, odnosno ukupna površina urbanog područja iznosi 567 ha.
U ovo područje uključen je dolinski, ravničarski dio rijeke Željeznice prosječne širine oko 500 m, te istočne i zapadne padine njenog oboda u pojasu od 400 do 600 m sa prosječnom nadmorskom visinom od 823 m.
Time je u urbano područje uključen i donji dio sliva desnih pritoka Željeznice, Ljušta i Širokarnica.

Pored geografskog i saobraćajni položaj ima vrijednost za opštinu Trnovo, obzirom da se Trnovo nalazi na magistralnom pravcu koji povezuje Jadransko more sa kontinentalnim zaleđem.
Trnovo ima i dosta veliku nadmorsku visinu i odlike umjereno-kontinentalne klime, pa usljed toga saobraćaj tokom zime se otežano odvija preko planinskog prevoja Rogoj(1161 m), koji vodi prema Foči, odnosno prema moru.
S druge strane dolinom rijeke Željeznice ide komunikacija koja ovo mjesto povezuje sa Sarajevom i drugim gradovima u unutrašnjosti.


Pogledajte mapu
Aktuelno

Vremenska prognoza

 

JAHORINA ECO WELLNESS

 Planiran Strategijom razvoja opštine Trnovo 2011.-2020.godine

 Wellness centar

 Jahorina Eco Wellness

ISO 9001 : 2008