Turistička organizacija

Održana dvanaesta sjednica Skupštine opštine Trnovo

 May 15, 2018     20:05  

Održana dvanaesta sjednica Skupštine opštine Trnovo

Na održanoj dvanaestoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta odbornici su razmatrali 13 tačaka dnevnog reda, a tačka Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjena dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo, povučena je sa dnevnog reda na prijedlog Komisije za propise uz saglasnost predlagača. Od ostalih tačaka koje su razmatrane, usvojene su :

Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01.-31.03.2018.godine 
Izvještaj o zaštiti životne sredine, sa posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i zaštite izvorišta pitke vode na lokalitetu planine Treskavice i rada kamenoloma u Kijevo 
Izvještaj o radu Opštinske izborne komisije Trnovo u 2017.godini 
Informacija o inspekcijskom nadzoru na području opštine Trnovo za period  01.01.-31.12.2017.godine               
Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira na području opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2017.godine
Informacija o sanaciji lokalnih puteva na području opštine Trnovo 
Informaciju o stanju u oblasti poljoprivrede, lova, ribolova i šuma na području opštine Trnovo
Informacija o stanju civilne zaštite na području opštine Trnovo
Informacija o planu aktivnosti u 2018.godini Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Trnovo

Dok Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2017.godinu i  Izvještaj o radu komunalnog policajca za period 01.01.-31.12.2017.godine, nisu dobili podršku skupštinske većine.

                          

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza