Turistička organizacija

Održana peta sjednica SO Trnovo

 May 16, 2017     15:05  

Održana peta sjednica SO Trnovo

 

Peta sjednica Skupštine opštine Trnovo održana je 10.maja 2017.godine

Dnevni red:

1.Zapisnik sa četvrte sjednice SO-e Trnovo                                     2.Nacrt Statuta opštine Trnovo                                                    
3.Nacrt Poslovnika o radu Skupštine opštine Trnovo                       
4.Prijedlog Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2016.godinu.                                                                           5.Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2017.godini     6.Prijedlog Izvještaja o radu i poslovanju Javnih ustanova u 2016.godini čiji je osnivač opština Trnovo:        

   -Dom zdravlja                                                                              -Turistička organizacija                                                           7.Prijedlog Odluke o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Trnovo                                                                         8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo    
9. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo         10.Prijedlog Odluke o razrješenju v.d.direktora Centra za kulturu Trnovo                                                                                   
11.Prijedlog Odluke o imenovanju v.d.direktora Centra za kulturu Trnovo                                                                                   
12.Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u svrhu formiranja pristupnog puta                                                                   
13.Informacija o sanaciji lokalnih puteva na području opštine Trnovo 14.Informacija o stanju u oblasti javnog reda i mira na području opštine Trnovo za period oktobar 2016. - mart 2017.godine           15.Informacija o stanju civilne zaštite na području opštine Trnovo     16.Odbornička pitanja i odgovori.

Odbornici “Saveza za Trnovo” su izglasali da sa ovog dnevnog reda se povuku tačke 4. i 5., jer Nadzorni odbor nije prihvatio Prijedlog Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Trnovo za 2016.godinu. i Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Trnovo u 2017.godini.     U vezi pete tačke dnevnog reda i kapitalnih ulaganja, iako su sa načelnikom opštine i Odsjekom za urbanizam ista dogovorena, načelniku opštine nije jasno zašto odbornici “Saveza za Trnovo” nisu usvojili predloženi Prijedlog Programa.                         Odbornici SNSD”Milorad Dodik” su napustili sjednicu Skupštine , jer predsjednik kluba odbornika nije pozvan na kolegij , niti je upoznat sa predloženim dnevnim redom.

Sve ostale tačke dnevnog reda su usvojene, a kod tačke 6.Usvojen je Izvještaj o Domu zdravlja Trnovo, dok Izvještaj Turističke organizacije Trnovo nije.

Načelnik opštine je dao primjedbu , da Nadzorni odbor kad razmatra izvještaje, treba da na osnovu Statuta i Poslovnika SO Trnovo podnese izvještaje, prijedloge ili preporuke organima opštine i da na vrijeme upoznaju odbornike o održanoj sjednici i zaključcima sa iste.

 

Prijatelji Opštine

Linkovi
Pjesma o Trnovu
Vremenska Prognoza