Šume

Članci

Održana šesta sjednica Skupštine opštine Trnovo

Štampa
Nadređena kategorija: ROTATOR Kategorija: ROTATOR
Datum: 09 jul 2013 Datum poslednje izmene 16 januar 2016 Objavljeno 09 jul 2013 Autor Mira

Petog jula održana je šesta sjednica Skupštine opštine Trnovo i odbornici su razmatrali 11.tačaka dnevnog reda.

Prva tačka je bila zapisnik sa pete sjednice koji je usvojen sa primjedbama.

 

Usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada opštine Trnovo, kojom se povodom 12.jula-Dana opštine Trnovo dodjeljuju priznanja i nagrade, a to su:

- Lovačko udruženje "Trnovo", plaketa opštine Trnovo

- Željko Šiljegović, plaketa opštine Trnovo i novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM

- Milan(Spasoje)Golijanin, posthumno, plaketa opštine Trnovo i novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM.

Usvojena je Odluka o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini na osnovu koje će se provesti licitacija.

Peta tačka dnevnog reda se odnosila na Odluku o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini opštine Trnovo.

Usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o statusu bespravno izgrađenih građevina ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo", br.17/10 i 1/13).

Usvojeno je i Rješenje o dodjeli zemljišta Mehmedagić Ramizu.

Osma po redu usvojena tačka dnevnog reda je Izvještaj o pristupu informacijama.

U Informaciji o održavanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području opštine stoji, da je do sada formirano sedam zajednica za upravljanje zgradom, a u velikom broju stambenih zgrada nisu osnovane zajednice u skladu sa "Zakonom o održavanju stambenih zgrada", iako je Skupština opštine Trnovo donijela odluku kojom se oslobađaju od plaćanja takse svi spisi i radnje u postupku osnivanja zajednica etažnih vlasnika.

U Zaključku o izmjeni dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Trnovo se mijenja dio Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Trnovo, objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske 19.06.2013.godine, tako da je rok za podnošenje prijava 15 dana od dana objavljivanja ovog Zaključka u "Službenom glasniku Republike Srpske".U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje neizmijenjen.

Pitanja i odgovora nije bilo, s tim da je zatraženo da se za narednu sjednicu SO pripreme odgovori na odbornička pitanja koja su postavljena na petoj sjednici Skupštine.