Turistička organizacija

Industrijske zone

Urbanističkim planom Opštine Trnovo definisane su sledeće poslovno-industrijske zone:

1. Postojeća privredna zona ĆILIMARA

 • Ukupne površine 4,30 ha, nalazi se u centru Trnova, pored magistralnog puta Sarajevo-Foča;
 • Lokacija je izgrađena - poslovni objekti privatizovanog preduzeća '' Tkaonica i predionica '' a.d Trnovo, benzinska pumpa '' BM-PETROL'', te dvije neizgrađene privatne parcele ( po kulturi njiva 4 klase );
 • Lokacija je opremljena potrebnom infrastrukturom ( voda, struja, kanalizacija i dr.);
 • Vlasništvo je privatizovanog preduzeća '' Tkaonica i predionica '' a.d Trnovo- površine 3,44 ha, preduzeća '' BM-PETROL '' d.o.o Istočno Sarajevo - površine 0,34 ha i privatno vlasništvo  u površini od 0,52 ha.    

2. Postojeća privredna zona PILANA

 • Ukupne površine 8,79 ha, nalazi se na izlazu iz Trnova prema Foči, sa desne strane magistralnog puta Sarajevo-Foča, tačnije raskršće magistralnog puta Sarajevo - Foča i regionalnog puta Trnovo - Rajski do;
 • Lokacija je izgrađena - poslovni objekti preduzeća '' Famos '' a.d Istočno Sarajevo i privatizovanog preduzeća '' Rogoj ''a.d Trnovo;
 • Opremljena je potrebnom infrastrukturom ( voda, struja, kanalizacija i dr. );
 • Vlasništvo je preduzeća '' Famos '' a.d Istočno Sarajevo - površine 2,26 ha i privatizovanog preduzeća '' Rogoj '' a.d  Trnovo - površine 6,53 ha.

3. Poslovno- industrijska zona TRNOVO 1

 •  Novi lokalitet, ukupne površine 9,23 ha , nalazi se na izlazu iz Trnova prema Foči, sa lijeve strane magistralnog puta Sarajevo - Foča;
 • Lokacija je neizgrađena, poljoprivredno zemljište ( po kulturi njiva  i livada 4.klase ) sastoji se od više parcela u privatnom vlasništvu;
 • Opremljena je potrebnom infrastrukturom ( voda, struja, kanalizacija ).

 

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas